Wystawa Końcoworoczna 2020

#wystawa2020

WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA UAP
od 3.06.2020

ponad 140 pracowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawia rezultaty swojej wielomiesięcznej pracy twórczej.

Jak co roku przedstawione są często odmienne, twórcze rozwiązania stworzone w różnych mediach. Prezentacja dokonań studentów jest również okazją do doświadczenia szerokiego przekroju autorskich rozwiązań i sposobów, w jaki myślą młodzi artyści, stojący na początku swojej drogi artystycznej.