Pracownia Projektowania Struktur Przestrzennych

dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP

dr Patrycja Mikołajczak ad.

W 2019/2020 r. do Pracowni trafili studenci z 2. i 3r. I st. oraz z 1r. II st. z kierunku Design Krajobrazu. Podjęte tematy związane były z projektowaniem przestrzeni otwartych: skwerów, ulic, placów, parków, itp. Studenci wyższych lat mieli możliwość sugerowania tematów, zgodnie z ich zainteresowaniami i planami. Część z nich zdecydowała się przystąpić do konkursów związanych tematycznie z profilem pracowni.

W ramach zajęć Projektowanie Detalu dla studentów 1r. II st. (prow. dr P. Mikołajczak) wykonano rysunki projektowe elementów wyposażenia przestrzeni – małej architektura, mebli, itp.

Ponadto w ramach Pracowni prowadzone były zajęcia z przedmiotów: Projektowanie Wnętrz oraz Sztuka Projektowania Krajobrazu dla studentów kierunku Architektura 3r. (st. lic.) oraz 1r. (st. mgr). W ramach tych pierwszych zrealizowano temat Wnętrze spersonalizowane, w efekcie którego powstały propozycje przeznaczone dla określonych jednostek – konkretnych firm, instytucji, osób.