I Pracownia Architektury Wnętrz

prof. dr hab. Janusz Stankowski

mgr Oriana Przybyła, as.

Architektura jest sztuką poszukującą równowagi – między duchem i materią, formą, funkcją i konstrukcją, bytem zastanym i nową ideą. Wszystkie te wartości składają się na formę architektoniczną.

Tworząc formy nieustannie dokonujemy wyborów, mając świadomość odpowiedzialności za dysponowanie przestrzenią, która jest wspólnym dobrem.

Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji uwzględniających wiele aspektów jest celem naszej wspólnej pracy ze studentami.

Świadomie odwołujemy się do klasycznych wartości, przywołując zapomniane niekiedy pojęcia, kategorie i kryteria. Pojęcie Piękna w jego wszelkich odmianach jest wśród nich kluczowe.

Staramy się więc równoważyć pracę nad rozwojem wyobraźni z profesjonalnym przygotowaniem do działalności projektowej.

Ostateczna forma prezentacji pracy zależy od jej merytorycznej zawartości – łączymy techniki komputerowe z tradycyjnymi formami przekazu (rysunki odręczne, modele). Dbamy, by warsztatowe umiejętności nabyte w pracowniach artystycznych znajdowały zastosowanie w projektach, by praca projektanta była KREACJĄ ARTYSTYCZNĄ.