I Pracownia Rysunku Projektowego

dr Michał Bartkowiak, ad.

mgr Alicja Krystek, as.

W I Pracowni Rysunku Projektowego nauczamy zasad poprawnej prezentacji technicznej, wcześniej zaprojektowanych przestrzeni. Na tym etapie drogi twórczej, jasno określamy elementy składowe projektu (materiały, technologie) i nazywamy je fachowym językiem. Podczas zajęć odpowiadamy na szereg pytań technicznych, które nie są rozwiązywane na etapie koncepcyjnym. Zatem rysunek projektowy jawi się jako skuteczne narzędzie służące przekazaniu myśli, założeń projektowych i technologicznych, między architektem- twórcą a rzemieślnikiem- wykonawcą.