II Pracownia Architektury Wnętrz

dr hab. Marta Weronika Węcławska-Lipowicz, prof. UAP

mgr Marcin Waszak, as.

PIĘKNY znaczy ŁADNY, ŁADNY znaczy zawierający w sobie ŁAD, porządek i harmonię. W pracowni próbujemy poszukiwać PIĘKNA, czyli tego wewnętrznego ŁADU rzeczy, przestrzeni i form.

Pracownia kształci studentów kierunku architektura wnętrz na obu poziomach: licencjackim i magisterskim, jednocześnie prowadzi program uzupełniający dla studentów innych kierunków projektowych i Pracowni Wolnego Wyboru.

Zadania dotyczą kreacji przestrzeni, architektury, architektury wnętrz, detali wnętrza, wystawiennictwa. Problematyka ćwiczeń uwzględnia rok studiów, kierunek, własne predyspozycje studentów, a tematy formułowane są problemowo, aby umożliwić jak najbardziej indywidualną wypowiedź.

Praca nad projektem przebiega etapowo. Od analizy postawionego problemu, studium przestrzeni, kontekstu, zarysowania idei w postaci szkiców, przez poszukiwanie formy, określenie konstrukcji, rozwiązanie funkcji, decyzje kolorystyczne, materiałowe, opracowanie detalu, do ostatecznego pełnego przedstawienia koncepcji.