III Pracownia Architektury Wnętrz

prof. dr hab. Józef Jurek

dr Mikołaj Stankowski, ad.

Pracownia funkcjonuje od1999 roku i prowadzi studia kierunkowe w zakresie projektowania wnętrz użyteczności publicznej w szeroko pojętej przestrzeni architektonicznej. Współczesna architektura jest próbą nie tylko spełnienia potrzeb, nie tylko znakiem określonej epoki historycznej, ale również próbą przewidzenia następującej po czasach współczesnych przyszłości. Celem kształcenia w pracowni jest rozwój świadomości plastycznej, uzyskiwanej poprzez studium kompozycji przestrzennej, kształtu, barwy, materiału i faktury jako komponentów określonego charakteru plastycznego i emocjonalnego przestrzeni wnętrza.

W pracowni ma miejsce takie projektowanie przestrzeni architektonicznej, zewnętrznej i wewnętrznej, które uwzględniają zasadę „nakładającego się oddziaływania”. Tego rodzaju formuła będzie umożliwiać otwartą wypowiedź plastyczną, stanowiącą swego rodzaju „znak” dla współczesnego człowieka. Założenia te pozwalają na zdefiniowanie tematów problemowo tak, aby w powstających pracach ogniskowały się indywidualne preferencje artystyczne studentów, by każdy mógł znaleźć własną formułę wypowiedzi w opracowywanych projektach w pracowni.

https://www.facebook.com/paw3.uap/