IV Pracownia Architektury Wnętrz

dr hab. Maciej Basałygo, prof. UAP

mgr Tadek Rzewuski, as.

Istotą merytorycznych treści programu pracowni jest szeroko pojmowana obecność człowieka w architekturze.

Powyższe prowokuje do studiowania postawy odpowiedzialności za wartości takie jak przestrzeń wspólna, tradycja i kultura.

Analizowane są ponadczasowe właściwości skali, kompozycji, proporcji w sposób abstrakcyjny i poprzez konkretne relacje pomiędzy kreowaną przestrzenią a jej adresatem.

Odniesienia do historii architektury w połączeniu z nowymi technologiami prowokują do refleksji i świadomego artykułowania postaw twórczych.

Definiowane są między innymi: prywatność, publiczność, reprezentacyjność, kameralność, komercyjność, ekspozycyjność, sacrum, profanum…

Każdego roku proponowany jest, wspólny dla wszystkich, temat-problem wiodący będący pretekstem do konfrontacji postaw twórczych studentów.

Poprzez wielonarzędziowe metody prezentacji dokonań projektowych oraz propedeutykę pracy w zespole student ma możliwość rozpoznania najwłaściwszej konwencji i sposobu przedstawienia pomysłu.

Agata Perz, Julia Kużdowicz, Maria Urbaniak; Praca konkursowa, zespołowa. Poczucie Czasu II rok, II st.