Komputerowe wspomaganie projektowania

mgr Przemysław Matejko

mgr Marta Brennensthul-Bludnik, as.

Głównym zadaniem Wydziałowego Laboratorium Komputerowego jest zapoznanie studentów z oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym przy pracy projektowej. Rozwijanie umiejętność technicznej i manualnej, a także budowanie twórczego podejścia do projektowania.

Wiedza zdobywana jest za pośrednictwem wykładów, ćwiczeń oraz konsultacji mających przygotować studenta do samodzielnej i profesjonalnej pracy projektowej z użyciem danego oprogramowania. W pierwszym etapie edukacji, na studiach I stopnia studenci poznają programy do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej,  rastrowej oraz programy wykorzystywane do dwuwymiarowego i trójwymiarowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji technicznych. Studenci poznają również oprogramowanie przeznaczone do tworzenia grafiki 3d oraz animacji. II stopień studiów jest czasem poświęconym pogłębianiu zdobytej już wiedzy.