Perspektywa i Aksonometria w architekturze

mgr Marcin Waszak, as.

Perspektywa i aksonometria jako dwie metody przedstawienia rzeczywistej przestrzeni trójwymiarowej w linearny sposób na płaszczyźnie są niezbędnymi technikami prezentacji i przekazu projektu.

W zajęciach z perspektywy i aksonometrii w architekturze uczestniczą studenci II roku studiów I stopnia na kierunku Architektura wnętrz.

Realizowane zadania dotyczą zapoznania się z sposobami prezentacji projektu w oparciu o podstawowe metody przekazu jakimi są rzutowanie prostokątne, rzutowania aksonometryczne oraz perspektywy jedno i dwuzbiegowe.

Student wykonuje zadania i ćwiczenia realizowane podczas zajęć oraz przygotowuje własną figurę trójwymiarową w postaci makiety, którą następnie przekłada na płaszczyznę zgodnie z zasadami poznanych środków prezentacji form przestrzennych.