Pracownia Architektury Widowiska

prof. dr hab. Bohdan Cieślak

dr Tomasz Ryszczyński ad.

Pracownia Architektury Widowiska jest przede wszystkim pracownią projektową.

Priorytetem w pracy ze studentami jest dogłębne rozpracowanie idei i koncepcji w postaci zapisu projektowego przed praktyczną realizacją. Charakter zagadnień projektowych uwzględniających udział widzów w projektowanych przedsięwzięciach wraz z towarzyszącymi scenariuszami teatralnymi, koncertowymi, wystawienniczymi czy w tzw. scenografiach okazjonalnych określa działalność pracowni. Miarą skuteczności założeń jej funkcjonowania są ścieżki karier niektórych jej dyplomantów np. dr Elżbiety Cios czy dr Ewy Mróz będących obecnie asystentkami w pracowniach naszego kierunku jak i otrzymane nagrody czy wyróżnienia dla studentek i dyplomantek w ogólnopolskich konkursach scenograficznych (nagrody im. Jerzego Moskala przyznawane w konkursach organizowanych w Centrum Scenografii Polskiej za projekty scenografii dla Anny Kaczkowskiej, Eweliny Buni, wyróżnienie dla Joanny Martyniuk oraz Grand Prix dla Katarzyny Łęczyckiej).