Pracownia Kostiumu Teatralnego

prof. dr hab. Ireneusz Domagała

mgr Krystian Szymczak

Program Pracowni Kostiumu Teatralnego ma na celu uruchomienie wyobraźni w procesie projektowania kostiumu dla  sceny, wyzwolenie kreatywności i odwagi koncepcyjnej w poszukiwaniu finalnej i tej najlepszej wersji projektu, na którą złożą się: pomysł, rozwiązanie technologiczne i wybór materii tak, aby uzyskać zamierzony efekt formalny kostiumu, rys charakteru postaci, ekspresji, funkcji, emocji. Proces projektowania, rozpoznanie kierunku linii projektowej, umiejętność czytania tekstu, rozpoznanie charakterów postaci, określanie struktur i jakości materiałów.

Kostium  jest wizytówką wnętrza postaci, jest przekazem plastycznym.

Kostium dopełnia aktora, jest symbolem, skrótem idei. Jest ważnym komponentem, bo współtworzy obraz sceniczny.