Pracownia Kształtowania Wnętrz Wystawienniczych

dr hab. Piotr Machowiak, prof. UAP

dr Emilia Cieśla, ad.

Pracownia prowadzona jest od 2007roku, nazwa została odziedziczona po jej założycielu śp. prof. Zdzisławie Łosińskim.

Zajęcia prowadzone dla studentów studiów I i II st.

W pracowni  podejmowane są tematy związane z szeroką problematyką architektury, wnętrz i wystawiennictwa. Założeniem programowym jest nie skrępowany stereotypami  rozwój osobowości twórczej. Od studentów oczekujemy otwartości na współczesne potrzeby człowieka. Zachęcam do podejmowania tematów prowokujących, kontrowersyjnych i ważnych społecznie.

Zwracamy również uwagę na nierozerwalny związek pomiędzy funkcją formą a otoczeniem.

Na studiach I st. oprócz nowatorstwa koncepcji stawiamy na rozwoju myślenia o technicznej stronie projektu. Na studiach II st. oczekujemy szczególnej kreacyjności i samodzielności zarówno w warstwie merytorycznej jak i w formie przekazu projektu.

W ramach pracowni organizowane są warsztaty szkoleniowe, plenery, zwiedzanie wystaw i obiektów architektonicznych.

FACEBOOK