Pracownia Projektowania Wstępnego

dr Szymon Nawój, ad.

Projektowanie wstępne jako przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku jest niezbędnym elementem przygotowania młodych ludzi do studiów z zakresu szeroko rozumianej architektury, wnętrz oraz wystawiennictwa. Proces dydaktyczny jaki zachodzi podczas pierwszych dwóch semestrów ma za zadanie wprowadzić studentów w specyficzny dla nich tok rozumowania, dyskusji, obserwacji oraz artykulacji.

W ramach projektowania wstępnego studenci poruszają szereg kwestii teoretycznych oraz podejmują pierwsze próby praktycznego ujęcia badanych zagadnień.

Program projektowania wstępnego jest podzielony na dwie części tematyczne analogicznie do pierwszego i drugiego semestru na studiach I stopnia.

Część pierwsza zakłada analizę zjawiska przyrodniczego, jego opis oraz  interpretację przestrzenną.

W części drugiej studenci zapoznają się z podstawowymi elementami procesu projektowego na przykładzie rozwiązywania prostej funkcji mieszkalnej.

https://www.facebook.com/proj.wst.UAP/