Pracownia Scenografii

prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti

dr Marta Wyszyńska

Program pracowni zakłada interdyscyplinarność szeroko pojętych działań scenograficznych.

Poza realizacją tematów semestralnych studenci biorą udział w wystawach, festiwalach, projektach zewnętrznych (teatry, instytucje kultury), współpracach z innymi uczelniami oraz artystami.  Pracownia Scenografii prowadzi  zajęcia dla studentów kierunku Scenografia,  jest otwarta również dla wszystkich studentów UAP, także w ramach programu ERASMUS oraz Study in English. Proponowane tematy podejmują zagadnienia oparte na literaturze, jak również bieżących problemach społecznych. System indywidualnych konsultacji pozwala na wnikliwą analizę koncepcji oraz projektów rozwijając kreację i umiejętności studentów. Student kształci się w kierunku projektowania scenografii dla różnych typów scen. Pracownia jest miejscem spotkań, dyskusji, poszukiwań i eksperymentów podejmowanych przez studentów wobec światła, znaczenia i symboliki przedmiotów oraz przestrzeni.