Pracownia Zjawisk Teatralnych

dr hab. Piotr Tetlak prof. UAP

dr Martyna Stachowczyk, ad.

mgr Krzysztof Urban, labor.

Pracownia ukierunkowana jest stricte na działania związane ze scenografią szeroko pojętą: scenografia i przestrzeń w teatrze alternatywnym lub w projektowaniu widowisk uliczno- plenerowych, scenografia o charakterze instalacji okolicznościowej, jak  wydarzenie na specjalne zamówienie.

Celem pracowni jest także uwrażliwienie studentów na pewien sposób myślenia, analizy; na to, że projektować można nie tylko do teatrów na potrzeby spektakli i widowisk, ale także kreować przestrzeń, architekturę i jej detal, tworzyć instalację – inspirując się literaturą, teatrem rozumianym jako elementem kultury oraz zjawiskami przyrodniczymi (teatrem w naturze). Na projekty ma wpływ nie tylko nasza umiejętność obserwacji, analizy, ale także doświadczenie, które zdobywamy poprzez eksperymenty, badanie materii  i przestrzeni. Istotna jest konfrontacja wyobraźni  z doświadczeniem, która prowadzi nas do twórczych rezultatów.  Przy  pracowni (od 2005) działa tzw. Program terenowy, celem którego jest realizacja projektów i działań parateatralnych (scenografii, performansów, instalacji i widowisk) we współpracy z instytucjami i niezależnymi twórcami teatralnymi.