I Pracownia Malarstwa

prof. Andrzej Leśnik

as. Sebastian Krzywak

Celem pracowni jest pomoc i inspiracja w twórczym poznawaniu podstawowych zagadnień i problemów malarstwa, które mogą być pogłębiane w zależności od zaangażowania i możliwości studenta danego roku i kierunku studiów. Tematy poszczególnych ćwiczeń skupiają się wokół kolejno po sobie następujących  ćwiczeń opartych na obserwacji oraz tematach hasłowych. Kolejność zagadnień i problemów dostosowana jest indywidualnie do poszczególnego studenta.

https://www.facebook.com/1.pracownia.malarstwa.andrzeja.lesnika/