I Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Joanna Imielska prof. UAP

mgr Aleksander Radziszewski as.

mgr Anna Maria Brandys as.

W pracowni rysunku realizuje się konkretne cele.

Pierwszy – to przejście od widzenia do poznawania. Doskonalenie warsztatu oraz rozszerzanie  środków przekazu jakimi dysponuje rysunek.

Drugi – to zbudowanie autonomicznego „ja”, ujawnienie indywidualnych zainteresowań, predyspozycji i wrażliwości, zdefiniowanie własnej postawy twórczej.

Trzeci – to bycie w zespole, to „wyjście poza pracownię”, wyjazdy na plenery, organizacja wspólnych wystaw, które są uwieńczeniem całego procesu dydaktycznego.

Czwarty – to podejmowanie ważnych  tematów, w roku akademickim 2019/20 takim tematem jest Moja ekologia.

Na czas pandemii  został sformułowany temat Trzy najważniejsze słowa. Stawia on pytania i każe zastanowić nad następującymi kwestiami. Dlaczego pewne rzeczy wymykają się spod naszej kontroli? Dlaczego wprowadziliśmy w nasze życie nieustanny pośpiech, a może dobre rzeczy wymagają czasu? Ile jest odmian podróżowania? Jaki jest mój stosunek do natury? Temat przybrał formę kartki pocztowej za pomocą której studenci przesyłają  swoje refleksje i ważne treści związane z zaistniałą sytuacją.

https://drive.google.com/drive/folders/1R4OvHTOkCNJqj9YUiRpCTRm6GjuR5XEN?usp=sharing

https://www.instagram.com/1rysunekweaikuap/

https://www.facebook.com/pracowniarysunkujoannyimielskiej/