Pracowania Projektów i Badań Transdyscyplinarnych

dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich, prof. UAP

mgr Piotr Słomczewski, as.

Pracownia Projektów i Badań Transdysycyplinarnych powstała w 2011 roku na Wydziale Edukacji Artystycznej (obecnym WEAiK) i otwarta jest dla wszystkich studentów UAP.

Program Pracowni jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii.

Pracownia Projektów i Badań Transdysycyplinarnych jest pierwszą i do tej pory jedyną pracownią artystyczną w Polsce, której programowym założeniem jest tworzenie i rozwijanie platformy współpracy między akademickimi środowiskami artystycznymi i naukowymi. Szczególnie ścisłe kontakty Pracownia rozwija z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki tej współpracy studenci mają dostęp do wszystkich laboratoriów WB i interdyscyplinarnej wiedzy

Przy Pracowni działa Klub Nauki i Sztuki oraz galeria KNS w Collegium Biologicum Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracownia cieszy się również patronatem  Art & Science Node w Berlinie promującym działania Pracowni na arenie międzynarodowej.

W ramach zajęć dydaktycznych prowadzone są zajęcia praktyczne, warsztaty, konsultacje, wykłady, dyskusje. Studenci tworzą prace w różnych mediach, uczą się interaktywnych technologii rozwijając swoje indywidualne zainteresowania oraz włączając się w projekty pracowniane realizowane zgodnie z zasadą „Think Big”. Podejmują one ważne aktualne tematy, nadając doświadczeniom lokalnym szersze konteksty i pobudzając twórcze ambicje studentów. Przykładem obecnie prowadzonego przez Pracownię kompleksowego projektu artystyczno-badawczo-edukacyjnego jest Ryzosfera: Wielka Sieć Małych Światów”.

http://www.transdisciplinary-art.pl

Wiktoria Zieniuk, Oddech, Niewidzialne, animacja
Wiktoria Zieniuk, Oddech, Niewidzialne, animacja
Wiktoria Zieniuk, Oddech, Niewidzialne, animacja
Antoni Motyka, Call Me, instalacja interaktywna
Interakcja z instalacją oparta jest na połączeniu telefonicznym, inicjującym proces transformacji. Interaktor, po wejściu do pokoju z projekcją, widzi sześcian z podświetlaną kostką LED, na której znajduję się telefon, z wyświetlonym przyciskiem “CALL”. Po jego naciśnięciu inicjowana jest sekwencja “dzwonienia” (prosta linijka kodu + połączenie telefonu z komputerem odpowiedzialnym za odtwarzanie). Popularny dzwonek telefonów iPhone wprawia wyświetlany obraz głowy w ruch i inicjuje proces zniekształceń. Po upływie czasu “połączenia/aktywacji”, głowa powoli powraca do swojej oryginalnej formy, dopóki znów nie nawiążemy z nią połączenia.
Moim celem jest tutaj ukazanie intensywnego, surowego i chaotycznego romansu człowieka z cyfryzacją: zwrócenie uwagi na chaos, intensywność i radykalność zmian wywieranych na nas przez technologię.
Anna Radlińska, Mój Pokój – Labirynt, instalacja interaktywna
Wiesława Groszczyk, Element Gap Report, animacja (tryptyk), kolaże
Wiesława Groszczyk, Element Gap Report, animacja (tryptyk), kolaże
Wiesława Groszczyk, Element Gap Report, animacja (tryptyk), kolaże
To opowieść o dyskusji Internetowej między Gretą Thunberg („How dare you?”) a Donaldem Trumpem.
Zawarte w kolażu „Woda” słowa odnoszą się do przemówienia Grety Thunberg podczas szczytu ONZ. Zawarte w kolażu „Ziemia” słowa zostały udostępnione na profilu Twitter Donalda Trumpa w odpowiedzi na słowa i zachowanie Grety Thunberg. Tłem kolaży są fragmenty Emission Gap Report 2019 mówiącego o ruchach państw całego świata na drodze zmniejszenia efektów katastrofy ekologicznej. Praca traktuje o dyskusji pokoleń, zaniedbaniach rządu oraz działaniach najmłodszych na rzecz poprawy kondycji Ziemi. Praca odnosi się również do żywiołów zawartych w symbolach alchemicznych – Wody (od góry: I kolaż), Ognia (II kolaż), Ziemi (III kolaż). 
To dyskusja pomiędzy tym, co potwierdzone naukowo, a odwiecznym zaprzeczaniu na drodze indywidualnego interesu.
Kolaże zostały wydrukowane w formacie B2 oraz podklejone kartonem.

W następnej kolejności tworzę animacje z elementów zawartych na plakatach o podobnej, choć rozwiniętej treści – wielkoformatowe animacje rzucone na ścianę mają hipnotyzować i zwracać uwagę swoją formą na antagonistyczne strony dyskusji. Na ile ruchy osób znajdujących się na najwyższych szczeblach dotyczą nas wszystkich? Co możemy zrobić, aby być ich częścią i decydować o życiu przyszłych pokoleń?
W skład animacji wchodzi tło jednego z kolaży, zawarte w zrzucie poniżej, trójkąty z kolażu „Ziemia” oraz hasło obecne w każdym z kolaży „Ghg emission continue to rise despite scientific warning and political commitments”.
Martyna Pietrzak, Między Uszami, wideo
Nagranie pokazuje szlak w Tatrach, który znam bardzo dobrze z wędrówek latem, dlatego film jest czymś w rodzaju pamiętnika, gdzie zapisuję pierwsze chwile nowej fascynującej przygody. 
 Magdalena Luch, Niewidzialne, wideo
Kacper Lipowy, Oddech, animacja
Kacper Lipowy, Niewidzialny dotyk, animacja
Kacper Lipowy, Niewidzialny pocałunek, animacja