Pracownia Książki Artystycznej

dr hab. Tomasz Wilmański prof. UAP

Program Pracowni Książki Artystycznej zakłada wypracowanie kreatywnego stosunku studenta do problematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi książki artystycznej i szeroko rozumianej poezji wizualnej i dźwiękowej jako autonomicznych, unikalnych dzieł sztuki.

Zajęcia w pracowni przewidują multimedialne wykłady dotyczące problemów sztuki związanej z historią książki artystycznej, tekstem i poezją wizualną etc., jak i realizację przez studentów prac artystycznych na wybrany temat zaproponowany przez prowadzącego pracownię. Pracownia jest otwarta dla wszystkich studentów UAP (1 i 2 stopnia) jako pracownia wolnego wyboru.