Pracownia Projektów i Działań Twórczych

dr Magdalena Parnasow-Kujawa ad.

dr Marc Tobias Winterhagen ad.

mgr Justyna Olszewska as.

Pracownia działa od 2012 roku. Objęta jest patronatem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę.

Jest pracownią wolnego wyboru adresowaną do wszystkich studentów Uniwersytetu Artystycznego. Zajmuje się projektami, badaniami, działaniami i warsztatami skierowanymi do osób w różnym wieku i należących do różnych grup społecznych. Zajęcia mają charakter seminarium, wykładów, prezentacji i warsztatów. Są konsultacjami i korektami opracowanych przez studentów projektów oraz koncepcji działań. Zajęcia prowadzone są także w formie konwersatoryjnej, co umożliwia dyskusję i ułatwia studentom dzielenie się własnymi przemyśleniami, spostrzeżeniami oraz wnioskami. Od 2016 roku pracownia poszerza obszar realizacji projektów zachęcając studentów do pracy z materią filmu, video, a także montażem materiału dokumentacyjnego.