Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej

dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP

mgr Aleksander Radziszewski, as.

„Nauczanie w zakresie sztuk powinno być powiązane z nauczaniem kształtującym obywateli świata, ponieważ dzieła sztuki często stanowią wyjątkowy środek prowadzący do zrozumienia osiągnięć i cierpień kultury odmiennej od naszej” (M. C. Nussbaum).

Jesteśmy pracownią praktyczną osadzoną w teorii, szczególnie w psychologii międzykulturowej. W ramach zajęć dajemy możliwość korzystania z różnorodnych środków wyrazu, w zależności od wybranego tematu i potrzeb. Punktem wyjścia realizacji jest problem, którego rozumienie może być pogłębione przez adekwatne „badania” (np. czytanie tekstów, spotkania z gośćmi). Do napisania programu pracowni skłoniły nas własne doświadczenia artystyczne, teoretyczne oraz podróżnicze.

Podejmujemy tematy sytuujące się na pograniczach, tematy niewygodne, pobudzające do refleksji, aktualne. Dostrzegając skomplikowanie relacji międzyludzkich i międzygatunkowych zachęcamy do uważnego przyglądania się światu i samemu/samej sobie w świecie.

ENG: http://crossculturalart.pl

http://crossculturalart.pl

Anna Piszora, „Człowiek-Zwierzę”, wideo, 2:00 min., 2020; I rok, II stopień, EA
Antonina Sobczak, „Człowiek człowiekowi wilkiem”, wideo, 1:50 min., 2020; II rok, I stopień, KiTS
Oliwia Szepietowska, „AMAZING Cows”, wideo, 2:15 min., 2020; I rok, II stopień, EA
Oliwia Szepietowska, „AMAZING Cows”, wideo, 2:15 min., 2020; I rok, II stopień, EA