Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej

dr hab. Rafał Jakubowicz, prof. UAP

„Nowa normalność. Studiowanie sztuki – autoetnografia wizualna (w czasach zarazy)”

wystawa

Katedra Interdyscyplinarna
Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

W rok akademickim 2019/2020 realizowaliśmy temat Studiowanie sztuki – autoetnografia wizualna. Inspiracją była książka Oskara Szwabowskiego pt. Nekrofilna produkcja akademicka i pieśni partyzantów (2019), a także moje osobiste doświadczenie pracy na uczelni, jubileusz stulecia Uniwersytetu Artystycznego, perturbacje związane z wdrażaniem ustawy 2.0. oraz film Oliwii Szepietowskiej, z poprzedniego roku akademickiego, pt. Egzamin (2019).

W pierwszym semestrze w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej powstało niewiele realizacji oraz wiele projektów, nad którymi trwały mniej lub bardziej zaawansowane prace. Gdy w marcu zawieszono – w związku z pandemią koronawirusa – zajęcia stacjonarne na uczelniach, okazało się, że większości z nich nie będzie już można – z powodów czysto technicznych – zrealizować. Zresztą nie miałoby to już żadnego sensu. Nieliczne udało się „uratować”, dokonując swoistego ich przedefiniowania i sformatowania.

Wszyscy pośpiesznie adaptowaliśmy się do sytuacji, na którą nikt z nas nie był przygotowany, oznaczającej nauczanie zdalne. Pośpiesznie instalowaliśmy w sowich prywatnych komputerach i telefonach nowe narzędzia komunikacji, które polecili nam znajomi, a następnie improwizowaliśmy zajęcia online. O ile w pierwszym tygodniu lockdownu mogło się jeszcze wydawać, że ów stan potrwa tylko kilka tygodni, o tyle już na początku maja było jasne, że w tym roku akademickim nie wrócimy na uczelnie, a czy w przyszłym – nie wiadomo. Nie ma już powrotu do normalności. Jest powrót do „nowej normalności”. Trudno powiedzieć jak będzie wyglądać owa „nowa normalność”, chociażby tylko w sferze edukacji. Jedno jest pewnie – to, przez co wspólnie przechodzimy, jest wyjątkowe.

Poprosiłem studentki i studentów, żeby przyjrzeli się swoim reakcjom związanym z pandemią (nie tylko emocjonalnym – ale także cielesnym) oraz temu jaki wpływ „kwarantanna społeczeństwa” wywiera na ich efektywność pracy (czy w ogóle moąg się na niej skoncentrować i czy mają do niej warunki), żeby krytycznie przyjrzeli się e-learningowym praktykom, które być może staną się niebawem alternatywą dla tradycyjnego nauczania i opisali praktykowane przez siebie praktyki oporu. Interesowało mnie co sądzą o dostępnej w czasie zarazy formie komunikacji z wykładowcami. Jak w tych dniach organizują sobie czas i plan zajęć. Jak łączą naukę z pracą reprodukcyjną w domach. Czy brak im kontaktów w grupach rówieśniczych oraz atmosfery pracowni. Chodziło o to, żeby wspólnie przepracować doświadczenie tych wyjątkowych miesięcy, czyli spojrzeć na nie z perspektywy badacza/badaczki, traktując je jako unikatowy obszar artystyczno-socjologicznej eksploracji. Zależało mi, żeby studenci przyjrzeli się różnym quasi-artystycznym praktykom radzenia sobie z lękiem, stresem, poczuciem samotności, jakie rodzić może życie w społecznej izolacji. Czyli temu, co można określić jako oddolne strategie wzajemnego wsparcia, służące przetrwaniu. Żeby przyjrzeli się własnym troskom, pragnieniom, snom, rytuałom i nerwicom.

Artyści to jedna z tych grup zawodowych, które – wskutek pandemii – szczególnie ucierpiały ekonomicznie. Pomoc zaoferowana im przez państwo okazała się iluzoryczna. Zapewne wielu będzie wkrótce zmuszonych do odejścia z branży. Pytanie – czy studiowanie sztuki, ze świadomością jak słabą siłę przetargową w społecznym podziale pracy posiada nasze środowisko (a należy się spodziewać, że ta będzie jeszcze słabnąć), w ogóle ma sens?

Rafał Jakubowicz

Uczestnicy wystawy:

 • Mateusz Banaszak
 • Marta Bączyk
 • Estera Byndas
 • Megan Hercog
 • Adam Kaczmarek
 • Weronika Kurelska
 • Żaneta Nykiel
 • Marika Opas
 • Agnieszka Sawuła
 • Zuzanna Sobolewska
 • Oliwia Szepietowska
 • Nina Węsierka
Adam Kaczmarek, Trzeba, 2020
Film odnosi się do kompulsywnego pozyskiwania informacji, czyli przyswajania pozornej wiedzy o świecie jako czynnika podnoszącego pozycję w hierarchii społecznej. Pochłanianie informacji może stać się nałogiem. Rzekoma wiedza z prasy, internetu czy telewizji daje iluzję bezpieczeństwa. Jesteś wart tyle ile informacji przyswoiłeś.
Żaneta Nykiel, Wymiar, 2002
Subiektywny opis zastanej rzeczywistości. Poddanie w polemikę otaczającego świata, którego staliśmy się więźniami. Utrzymanie formuły defragmentacji i zniekształcenia, oderwania od oddziałujących na nas elementów środowiska. Rejestracja napięcia, związanego z tym, co możne czaić się na zewnątrz. Poetyka defektu. Syntetyczna, uproszczona forma skłania do podejmowania i porzucania kolejnych tropów interpretacyjnych. Film utrzymany w stylistyce vintage, zrealizowany w psychodelicznej estetyce wideoklipów oraz sztuki wideo lat dziewięćdziesiątych, jest zapisem obrazu zza okna mieszkania w bloku, podczas lockdownu oraz izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19.
Marika Opas, Ćwiczenia postartystyczne, 2020
Film – zapis dokamerowego performance – jest nawiązaniem do osobistej podróży – zmagań wynikających z podjęcia równoczesnej edukacji na dwóch wydziałach uczelni artystycznej. Odnosi się on do utraty samokontroli, ale i do wewnętrznej motywacji. Ukazany tu wysiłek na poziomie fizycznym jest odniesieniem do samodoskonalenia się, zamiaru osiągnięcia określonego celu przez sportowców. To zapis utraty sił i podejmowania kolejnych prób. Przeszkody, będące nieuniknionym czynnikiem negatywnym, mogą stać się motorem działania i źródłem wewnętrznej motywacji.
Zuzanna Sobolewska, My friends vs coronavirus, 2020
Animacja wykorzystuje screeny z rozmów z moimi znajomymi. Są to wycinki wyrwane z kontekstu. Wszystkie nawiązują do koronawirusa, spowodowanej nim paniki oraz kwarantanny społecznej – sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Chociaż zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, wiele rzeczy obracamy w żart. Bo tak jest łatwiej.
Oliwia Szepietowska, Loading, 2002
Oliwia Szepietowska, Co czujesz, kiedy słyszysz SZTUKA?, 2020
Pytanie zadane zza kamery miało być zachętą dla uczestników do wyrażenia swojego zdania wyłącznie za pomocą naturalnej ekspresji, mimiki, gestu. Studenci UAP zostali poproszeni aby wykonali dziesięciosekundowe nagranie, które następnie zostały poddane montażowi i uspójnieniu wizualnemu. Część z nagrań zrealizowano na terenie uczelni, na tle białych ścian pracowni.
Projekt powstał na początku roku, zanim jeszcze nastąpił stan epidemii w Polsce i uczelnie zostały zamknięte.