Pracownia Grafiki Kinetycznej

dr Mateusz Kokot, ad.

Pracownia Grafiki Kinetycznej istnieje od 2015 roku.

Zajmuje się grafiką projektową w obszarze nowych mediów, w których ważną rolę pełni czas oraz dźwięk. Wśród zagadnień tematycznych znajdują się klasyczne formy grafiki takie jak; ilustracja, plakat, typografia, przeniesione na obszar animacji. Nie obce są jej również zagadnienia z wykorzystaniem dźwięku, takie jak sekwencje tytułowe do programów telewizyjnych, animowana typografia czy animacje z wykorzystaniem infografiki. W głównej mierze przygotowuje do pracy na styku projektowania graficznego i animacji, gdzie każdy z języków pełni kluczową rolę w komunikowaniu treści.

lustracja dźwiękowa „jak kwiatek do kożucha”

Czołówka do Festiwalu…

Animowane ilustracje do książki „Bajki robotów” Stanisław Lem

Pocztówka z prowincji

Wyliczanka-rymowanka / animacja typograficzna