I Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Jacek Strzelecki

mgr Adam Gillert, as.

Artysta myśli obrazem.

Rysunek jest pierwszym, najbardziej naturalnym odruchem i bezpośrednim zapisem reakcji artysty na otoczenie, napotkaną sytuację, nastrój chwili. Może być notatką – koncepcją dla powstania obrazu, rzeźby, kompozycji przestrzennej. Może być także skończonym dziełem – spełnieniem artystycznych wizji. Wszystko to sprawia, że rysunek jest najbardziej osobistym przekazem wrażliwości i indywidualności artysty. Studia w pracowni mają na celu pogłębienie umiejętności manualnych, technologicznych oraz poznanie zasad kompozycyjnych. Duży nacisk położony jest na rozwijanie indywidualnego podejścia do postawionych problemów, poszukiwanie własnego języka przekazu i odpowiedniego dla tych poszukiwań doboru narzędzi i technologii.

https://www.facebook.com/I-Pracownia-Rysunku-prof-Jacka-Strzeleckiego-132041184101311/