PLENER

Wyjazdy plenerowe, wyjazdy studyjne + wspólne oglądanie wystaw poparte dyskusją stanowią istotny, uzupełniający element programu pracowni.

„Pracownia jako środowisko twórcze”, Berlin 28.10.19 – 30.10.19

Projekt zakłada cykl wizyt w pracowniach berlińskich artystów w celu konfrontacji z różnymi postawami twórczymi i wpływu jaki ma na nie środowisko pracy artysty. Celem realizacji projektu jest badanie przestrzeni pracowni artystycznej jako środowiska pracy twórczej i jego wpływu na nią. Rezultatem projektu jest sformułowanie i prezentacja wniosków autorstwa studentów i pedagogów biorących w nim udział.