IV Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Hanna Łuczak

dr Paweł Polus ad.

Realizacje w IV Pracowni Rysunku powstawały w oparciu o tematy semestralne, tematy swobodnie wybierane z szerokiego programu propozycji oraz na płaszczyźnie własnych  idei i projektów. Duża część z nich powstała w trudnym czasie tzw. epidemicznego lockdownu, ich forma jest ograniczona w skali, środkach i sprowadzona do dokumentacji jako fotografia bądź skan. Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim studentom za prace i zaangażowanie, pomimo oczywistych trudności.

Dziękujemy również Małgorzacie Bartosik, doktorantce odbywającej praktyki w IV Pracowni Rysunku.

Tematy semestralne:
Maska, Konstrukcja/dekonstrukcja/rekonstrukcja 

MATCHES Jagoda Matecka (scenografia, studia I st., 1 rok)
CHARCOAL DRAWING BOOK Pedro Costa (Erasmus)
SWAG Kacper Zieliński (design kraj., studia I st. 2 rok)