Pracownia Tkaniny Artystycznej

prof. dr hab. Anna Goebel

dr Dorota Tarnowska-Urbanik, ad.

Pracownia Tkaniny Artystycznej jest miejscem wymiany doświadczeń z rónych obszarów sztuki, w któym każdy może sięgnąć do swoich niezwykłych zainteresowań i je rozwijać.

Program pracowni jest otwarty, konkretyzuje się w czasie roku akademickiego, uwzględniając zróżnicowanie poszczegónych grup studentów , ich bagaż doświadczeń oraz poziom świadomości artystycznej. Pracownia jest miejscem, gdzie pomagamy w eksperymentach, jednocześnie wykorzystując rzetelną wiedzę opartą na doświadczeniu. Studenci zgłębiają ją, poznając nieznane im dotychczas technologie, aby w konsekwencji tworzyć własne, często zaprzeczając obowiązującym zasadom. Prowokujemy do kwestionowania schematycznego sposobu myślenia o tkaninie, którą traktujemy jako medium, środek transmisji sensów i idei. Podejmowane tematy są wynikiem wspólnych rozmów i dyskusji. Różnorodność postaw wymaga indywidualnej pracy z poszczególnymi osobowościami. Najistotniejszym elementem funkcjonowania pracowni jest realizacja autorskich programów.