XIV Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz

dr.hab.  Ewa Kulesza prof.UAP

Celem pracy w XIV Pracowni Rysunku jest przygotowanie studenta do dojrzałej, samodzielnej aktywności artystycznej oraz odnalezienie przez niego własnej tożsamości artystycznej – a  także, co jest z tym bezpośrednio związane – zwrócenie szczególnej uwagi na istotę procesu tworzenia. Procesu, w którym dochodzenie do właściwych rozwiązań formalnych (estetycznych, technologicznych) wynika z głębokiego wnikania w istotę podejmowanego artystycznego problemu.

Pracownia to miejsce istniejące fizycznie, to przestrzeń dająca się zmierzyć, ale co niezmiernie dla nas istotne – to przestrzeń wspólnoty jaką tu tworzymy. Jest obszarem szacunku dla odmiennych idei, różnorodnych postaw i poglądów, to środowisko, w którym cenimy jak najwyższy poziom zaangażowania w naturę tworzenia, przeciwstawiając się bylejakości, łatwiźnie i wtórności. Pracownia wspiera zaangażowaną twórczość w jak najbardziej szerokim spektrum rysunkowego doświadczenia.

MARCELINA ŚLEDŹ, Azyl, I MGR
KATE NganWa Ao AO, Lepiej jest spalić niż zniknąć, I MGR FOTOGRAFIA
MARIA SANAK, Kryminał, II FOTOGRAFIA EDYTORSKA
PATRYCJA FILARSKA,Wciąż ten sam, II FOTOGRAFIA EDYTORSKA
PATRYCJA FILARSKA,Opisać świat jednym słowem, II FOTOGRAFIA EDYTORSKA
PATRYCJA FILARSKA,Opisać świat jednym słowem, II FOTOGRAFIA EDYTORSKA
PAULINA RAMS, Pływy, szmery, II PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
AGNIESZKA GRODECKA, Nie moja pamięć o mnie,  w filmie wykorzystano prywatne materiały archiwalne, II ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Li YI -HO,  Mar.12 – May.4, 2020, , III COMMUNICATIONS DESIGN
LAURA RADZEWICZ, All I See is Noice vol.I, II FOTOGRAFIA EDYTORSKA
LAURA RADZEWICZ, All I See is Noice vol.II, II FOTOGRAFIA EDYTORSKA
SZYMON WEREMCZUK, Trzymam rzeczywistość w dłoni, II WZORNICTWO
IGA MARTIN, Rozdźwięk, III RZEZBA
DARIA CORLATAN, Liberdy, II GRAFIKA

DARIA CORLATAN, Liberdy, II GRAFIKA – https://vimeo.com/user116129983

KSENIA PYZA, Zazie, II RZEŹBA
ROZI PASZKIEWICZ, Spirala, I MGR GRAFIKA PROJEKTOWA