I Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

prof. dr hab. Marcin Berdyszak

dr Tomasz Drewicz, ad.

Pracownia Działań Przestrzennych nie proponuje studiującym programu, ale stwarza warunki do podejmowania prób i stawiania sobie pytań przez każdego ze studiujących, a wynikających z jego intuicji, spostrzeżeń i osobowości.

Udzielana pomoc służy rozwijaniu całokształtu, samodzielności, autodydaktycznemu dociekaniu. Upływ czasu, praca i zreflektowane doświadczanie oraz udział w spotkaniach prezentujących prace studentów, oraz przeprowadzane dyskusje uczestników tworzą płaszczyznę, która wyłania kolejne problemy i ich różne rozumienie. Poszczególne programy wcale nie muszą przebiegać liniowo. Studiujący ma dużą szansę uczenia się odpowiedzialności, istotnej dla danej problematyki, odnajdywania środków artykulacji i rozumienia kontekstów. I rok studiów posiada program propedeutyczny wprowadzający w zagadnienie zależności pomiędzy uszczegółowionym problemem, materią artykulacyjną, przestrzenią oraz relacjami sytuacji zastanych i budowanych. Program jest uzupełniany warsztatami i plenerami odbywanymi wspólnie z zapraszanymi artystami i studentami z innych pracowni i uczelni.

Aleksandra Skorupka (malarstwo, stacjonarne, studia I stopnia, rok 1) – BEZ TYTUŁU
Aleksandra Komsta  (malarstwo, stacjonarne, studia I stopnia, rok 2) – THE NEST
Aleksandra Komsta  (malarstwo, stacjonarne, studia I stopnia, rok 2) – KNOTS
Julia Kawczyńska (rzeźba, stacjonarne, jednolite studia magisterskie, rok 3) – bez tytułu
Wiktoria Łuszczewska (rzeźba, stacjonarne, jednolite studia magisterskie, rok 3) – NIESTABILNOŚĆ
Anika Naporowska (rzeźba, stacjonarne, jednolite studia magisterskie, rok 2) – bez tytułu  
Kinga Adamowicz (malarstwo, stacjonarne, studia I stopnia, rok 2) – bez tytułu
Dominika Hoyle (intermedia, stacjonarne, studia II stopnia, film eksperymentalny, rok 1) – ROZGRZEWKA IZOLATKOWA 1
Dominika Hoyle (intermedia, stacjonarne, studia II stopnia, film eksperymentalny, rok 1) – ROZGRZEWKA IZOLATKOWA 2