I Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna

dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP

mgr Martyna Pająk lab.

Program pracowni ukierunkowany jest głównie na studia z natury i ćwiczenia poszerzające pole wyobraźni, które mają na celu wpoić studentom zasadnicze rudymenty rzeźbiarskiego języka.

Ważnym elementem procesu kształcenia jest uświadamianie studentom problemu kontekstu oraz funkcjonowania rzeźby w przestrzeni. Zwrócenie uwagi na istniejące relacje pomiędzy przedmiotami, przestrzenią, rzeźbą a otoczeniem. Wyartykułowanie znaczenia podstawowych form rzeźbiarskich jakimi są akt czy portret, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju przyszłego rzeźbiarza. Dodatkowe ćwiczenia mają na celu przygotować do rozwiązywania problemów rozstrzyganych wkompozycjach, których przejawem jest wyobraźnia i interesujące doświadczenia.

Anna Maria Pilarska, ciąg, film