III Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

prof. dr hab. Kazimierz Raba

dr Łukasz Gruszczyński, ad