IV Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Mała Forma Rzeźbiarska

prof. Wiesław Napierała

mgr Izabela Grudzińska, labor.

W pracowni studenci realizują swoje prace w takich materiałach jak wosk ,gips ,glina ceramika,beton i metale nieżelazne.

Tematyka prac dotyczy szeroko pojętej figuratywności ze studium aktu  na czele. Tematy animalistyczne są częścią tematów figuratywnych. Istnieje też możliwość realizacji prac  na określony temat dotyczący zjawisk ,zdarzeń i żywiołów które często prowadzą do rozwiązań abstrakcyjnych. Studenci wypowiadają się za pomocą medalu ,płaskorzeźby lub samej rzeźby. Natomiast format prac i ich różne metody przeskalowywania jest źródłem poszukiwań  studentów w zakresie małej formy rzeźbiarskiej.