VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

prof. dr hab. Danuta Mączak

Podstawowym celem VI  Pracowni rzeźby jest artystyczne wyartykułowanie indywidualnych postaw osobowości twórczych.

Świadomość własnych możliwości tj. intuicja, wyobraźnia, inteligencja pozwala na wypracowanie tzw. warsztatu twórczego, który jest nieodzowny w procesie kształtowania  się indywidualnej profesjonalnej osobowości  twórczej. Student dokonuje głębokiej analizy  własnego „ Ja” chcąc nadać swojej  wypowiedzi artystycznej   indywidualnych treści uwarunkowanych jego doświadczeniem życiowym, zdolnościami intelektualnymi, umiejętnościami manualnymi oraz  możliwościami realizacyjnymi.   Partnerska zależność pedagoga  i studenta implikują  koncepcje artystyczne o określonej indywidualnej ekspresji artystycznej.