VII Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Perfomance

prof. dr Janusz Bałdyga

dr Marta Bosowska, ad.

Znaczenie form trwałych w kształtowaniu zachowań człowieka stanowiło istotny element procesu dydaktycznego realizowanego w pracowni w roku akademickim 2019 / 2020. Traktujemy ciało (figurę) jako podstawowy podmiot i materię działania. Respektując komunikacyjne funkcje sztuki konstruujemy znak wokół osoby uwzględniając znaczenie użytego przedmiotu, materii i miejsca. W pierwszym semestrze podstawę programową stanowiły działania w kontekście szczególnych uwarunkowań przestrzennych (działania poza pracownią). Cykl realizowany w pracowni dotyczył figury w procesie transformacji znaczeń.

https://www.youtube.com/channel/UC_g5PVpjg0bDfituqE92uUA/videos?view=0&sort=p&flow=grid

https://www.facebook.com/performaceuap/

https://www.instagram.com/performance_art_studio_uap/

Prerformance Wejścia/Wyjścia na wystawie Flip Flop
Ana Sánchez Valverde – “PIES”, Erasmus Exchange Student
Agata Sznurkowska – “What do you want to harvest”, Fotografia, II rok mgr
Iga Martin – “Wyjście”, Rzeźba III rok
Shuwen Jia – „Walking on the rope”, Malarstwo II rok SiE
Joanna Pietrowicz – „Dotyk”, Intermedia II rok mgr
Pedro Costa – „A silly solution”, Erasmus Exchange Student
Marine Troadec – „Circle”, Erasmus Exchange Student
Monika Skibińska – „Przepraszam, nie jestem w stanie”, Fotografia I rok mgr
Marine Troadec – “Petit Bateau”, Erasmus Exchange student
Anton Karyuk – “Creative Commons”, rezydent pracowni Gaude Polonia 
Oliwia Szepietowska – „Nervous life sentence multiple 33 times”, Edukacja Artystyczna, I rok mgr
Sebastian Prusaczyk – „XYZ”; Intermedia II mgr
Olga Skliarska – „Krzesło w trzech aktach”; Rzeźba II mgr
Oleksiy Zaitsev – „Free Forms”, rezydent pracowni Gaude Polonia 
Anna Niestatek – „Circle triangle square”, wymiana międzyuczelniana MOST, Intermedia I rok mgr
Yujia Shi – “ICE Yujia”, Rzeźba SiE. I rok mgr
Berenika Pyza – „Kształtowanie poszwy na kołdrę”, Rzeźba studia doktoranckie
Berenika Pyza – “Aby ćwiczenie weszło w krew”, Rzeźba studia doktoranckie
Oleksiy Zaitsev – „Infinity”, rezydent pracowni, Gaude Polonia NCK
Anna Niestatek – „Keyboard mapping”, wymiana międzyuczelniana MOST, Intermedia I rok mgr
Yujia Shi – „2020”, Rzeźba SiE. I rok mgr
Pedro Costa – „RoomFlower”, Erasmus Exchange Student
Monika Skibińska – „Dance with myself”, Fotografia I rok mgr
Ana Sánchez Valverde – „Are you pissing on my face?”, Erasmus Exchange Student
Shuwen Jia – „Wish I could fly”, Malarstwo II rok SiE
Iga Martin – „Mapy”, Rzeźba III rok 
Marine Troadec – „I cut the links, which bring me back to them”, Erasmus Exchange Student
Joanna Pietrowicz – “Mapy”, Intermedia II mgr
Oliwia Szepietowska – „Unexpected reading”, Edukacja Artystyczna, I rok mgr
Anton Karyuk – “Travel Map”, rezydent pracowni, Gaude Polonia NCK
Yujia Shi – “The Journey At the seaside”, Rzeźba SiE, I rok mgr

Olga Skliarska – “Virtual journey”, Rzeźba, II rok mgr – https://youtu.be/XFo2djeDt60