I Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Andrzej Leśnik, prof. UAP

mgr Sebastian Krzywak, as.

Celem pracowni jest pomoc i inspiracja w twórczym poznawaniu podstawowych zagadnień i problemów malarstwa, które mogą być pogłębiane w zależności od zaangażowania i możliwości studenta danego roku i kierunku studiów.

Tematy poszczególnych ćwiczeń skupiają się wokół kolejno  po sobie następujących  podstawowych zagadnieniach z dziedziny malarstwa. Początek to przede wszystkim obserwacja natury, problem percepcji  światła, zjawisk barwnych. Następnie pojawia się zadanie przełożenia obserwowanych zjawisk plastycznych na język malarstwa. Poznanie owego języka wymaga przede wszystkim doświadczania, badania jego możliwości , to równocześnie poszukiwanie od początku własnych środków malarskich, warsztatu a następnie doskonalenie zdobytych umiejętności. Kolejnym zagadnieniem jest własna interpretacja obserwowanych, analizowanych pod kątem plastycznym zjawisk w naturze, problem potrzeby, możliwości i sposobu korzystania    z bogactwa zjawisk i form proponowanych przez otaczającą nas wizualnie rzeczywistość. Ostatnim zagadnieniem na które chcę zwrócić uwagę jest świadomość dorobku malarstwa na przestrzeni wieków, różnych kultur, jako wzbogacenie własnych doświadczeń malarskich. Kolejność przedstawionych zagadnień i problemów dostosowana ma być indywidualnie do poszczególnego studenta. Realizacja powyższego programu zakłada jego dopełnienie dialogiem między prowadzącym a studentem jako częścią grupy.

https://www.facebook.com/1.pracownia.malarstwa.andrzeja.lesnika