Pracownia Projektów i Działań Twórczych

dr Magdalena Parnasow-Kujawa ad.

dr Marc Tobias Winterhagen ad.

mgr Justyna Olszewska as.

W zajęciach naszej pracowni uczestniczą studentki, studenci ze studiów licencjackich i magisterskich. Dyplomujemy w obu tych zakresach. Program pracowni obejmuje realizacje projektów, warsztatów edukacyjnych i kreacyjnych oraz działań twórczych adresowanych do odbiorców w różnym wieku, różnych profesji i przynależących do odmiennych grup społecznych. Merytoryczne założenia programu osadzone są w potencjale szeroko rozumianych sztuk wizualnych. Hasła przewodnie to: proces, badanie, poszukiwanie,  doświadczanie, łamanie stereotypów, powoływanie nowych relacji. Działamy w systemie konsultacji, dyskusji, wykładów, prezentacji oraz bezpośrednich realizacji opracowanych koncepcji. Współpracujemy z licznymi placówkami i ośrodkami kultury oraz oświaty, a także takimi partnerami przykładowo jak Centrum Sztuki Dziecka czy  Areszt Śledczy w Poznaniu.

Pandemia wymusiła na nas konieczność przeniesienia merytorycznego punktu ciężkości z bezpośrednich realizacji w obszar teoretycznych opracowań, a także działań prowadzonych online. Zadaniem studentek /studentów było przygotowanie koncepcji projektów twórczych i stworzenie do nich wizualnej formy informacyjnej.