Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej

dr hab. Rafał Jakubowicz, prof. UAP

Uniwersytet w kryzysie. Autoetnografia wizualna – tak brzmiał temat tegorocznych zajęć w pracowni, inspirowany książką Oskara Szwabowskiego pt. Nekrofilna produkcja akademicka i pieśni partyzantów (Wrocław, 2019).

Rok akademicki 2020/2021 upłynął pod znakiem globalnego kryzysu jakim jest pandemia, która spowodowała, że oczekując na szczepienia, kontynuowaliśmy naukę zdalną, którą wszyscy jesteśmy coraz bardziej zmęczeni. Nie poznałem nawet osobiście studentek i studentów zapisanych do pracowni. I choć, jak na te warunki, całkiem dobrze się pracowało w grupie, wiadomo już, że w naszej specjalności praca zdalna nie zastąpi zajęć stacjonarnych.

Ostatni rok akademicki okazał się, co znalazło odzwierciedlenie w powstałych pracach, bardzo intensywny, bo obfitujący w wydarzenia, które absorbowały uwagę studentek i studentów. Dla wielu kobiet i wspierających je mężczyzn uczestnictwo w Czarnych Protestach, walka o prawa reprodukcyjne, zetknięcie z butą prawicowych polityków i tępą brutalnością policji stało się formującym doświadczeniem pokoleniowym. W miejscu zdjęć profilowych na platformie Google Meet pojawiły się czerwone błyskawice na czarnym tle. Szerokim echem odbiły się protesty przeciwko ministrowi edukacji, Przemysławowi Czarnkowi, który zasłynął z homofobicznych wypowiedzi.

Miejscem konfliktu stał się również Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz, nie tylko z powodu zamieszania jakie wywołały rozporządzenia dotyczące przejścia z trybu stacjonarnego na hybrydowy, a z hybrydowego na zdalny czy ciągle aktualnego problemu seksizmu, ale także zwolnień pedagogów na początku roku akademickiego.

Żałuję, że nie byłem w stanie poświęcić studentkom i studentom tyle czasu oraz uwagi ile bym chciał. Pochłonęło mnie wytoczone mi postępowanie dyscyplinarne. Mam nadzieję, choć nie mam pewności, że spotkamy się w przyszłym roku akademickim. Temat w roku akademickim 2021/2022 będzie brzmiał: Studium głowy Karola Marksa. I nie będzie miał wiele wspólnego z rzeźbą.

Rafał Jakubowicz

Ada Handke
II rok, I stopień, Kuratorstwo i Teorie Sztuki
Tytuł: Indeks, obiekt, 105×148 mm
Praca stanowi przekształcenie oficjalnego dokumentu, jakim jest indeks, w celu nadania mu bardziej osobistego charakteru. Wykorzystałam stary indeks, który został mi po pierwszych, nietrafionych studiach, do stworzenia pamiętnika dotyczącego roku akademickiego 2020/2021. Połączyłam to z refleksjami odnoszącymi się do studiowania w ogóle. Moje zapiski stanowią rewers oficjalnych zapisów wykonywanych przez pracowników uczelni w celu potwierdzenia wyników na studiach. Notatki zaczęłam prowadzić od końca indeksu, przez co w środkowej jego części spotkają się one z informacją o skreśleniu z listy studentów, co symbolicznie kończy pewien etap.

Kolektyw Cios Wodospadu w składzie: Laura Czerwiński, Patrycja Grabska, Wiesława Groszczyk, Dorota Jakubiak, Krzysztof Kędzierski, Kacper Lipowy, Magdalena Luch, Martyna Pietrzak, Katarzyna Słomczyńska, Wiktoria Zieniuk

II rok, I stopień, Edukacja Artystyczna

Tytuł: Nie każdy musi studiować na UAP, artzin

Niespełna pięć miesięcy temu zapraszaliśmy studentki i studentów do udziału we współtworzeniu zina poświęconego krytyce luk w systemie edukacji na uczelniach w Polsce. https://fb.me/e/3CvvydCKI
Zaskoczyła nas ilość zgłoszeń oraz ich merytoryczny poziom. Osobiste doświadczenia studentek i studentów, które opisali, sprawiały, że jeżyły się włosy na głowie.

To wszystko utwierdzało nas w słuszności idei naszego zina. Po dwukrotnym naborze prac – ironicznie przedłużonym ze względu na sesję – zabraliśmy się z Rafałem Jakubowiczem do wybierania tych najbardziej pasujących do podjętej tematyki.

Nie wszystkie prace trafiły do składu, bo jak wspominaliśmy: bardzo zaskoczyliście nas ilością nadesłanych propozycji. Ich wybór był naprawdę trudny, ale finalnie do publikacji trafiły te wytypowane drogą demokratycznego głosowania. Proces ten toczył się przez wiele wspólnych spotkań – oczywiście przed ekranami – i towarzyszyło mu wiele emocji, ale w końcu jest!

Udało się!

Zamykamy temat zina i prezentujemy wam naprawdę rzetelną i dobrą publikację odnoszącą się do studenckich doświadczeń w trakcie edukacji.

Nikt nie odbierze nam prawa do zabrania głosu. Autorzy i autorki grafik i tekstów są dosłownymi twórcami zina, ale każdy student dotknięty mobbingiem, niekompetencją lub seksizmem na uczelniach wyższych jest jego częścią.

Link do artzina: https://issuu.com/kolektyw_wydawniczy_cios_wodospadu/docs/nie_ka_dy_musi_studiowa__na_uap__3_?fbclid=IwAR2IW81KJQ601TZ2nx6IZHCHNTnk6SZMCCDIMtXq51qwmofHohskNCMdR88