Wydział Architektury i Wzornictwa

Katedra Bioniki i Krajobrazu

Katedra Designu

  • Pracownia Designu Inspirującego
  • I Pracownia Projektowania Produktu 
  • II Pracownia Projektowania Produktu
  • Pracownia Interpretacji Produktu
  • Pracownia Produktu i Struktur Użytkowych
  • Pracownia Kształtowania Kontekstów Przestrzeni
  • Pracownia Designu Interdyscyplinarnego

Katedra Mebla

Katedra Architektury i Urbanistyki