Technologie Fotografii – rejestracja i edycja obrazu ruchomego

dr Mateusz Sadowski, ad.

Lena Peplińska
II Rok, studia licencjackie

Table Tensions
2021
3’31”

Daniel Dąbrowski
II Rok, studia licencjackie

Daniele
2021
3’12”


Daniel Dąbrowski
II Rok, studia licencjackie
sep
bez tytułu (odpowiedź na ćwiczenie „Ruch kadrem”)
2020
2’04”

Paweł Kasprzak
I Rok, studia magisterskie

Toxic Shittyfluted
2021
3’37”

Mateusz Kowalczyk
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

American Dream
2021
3’41”


Mateusz Kowalczyk
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Portret
2021
1’46”


Mateusz Kowalczyk
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Plan złożony
2021
1’01”


Mateusz Kowalczyk
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Ruch kamery
2021
3’01”

Magdalena Mądra
I Rok, studia magisterskie niestacjonarne

ZaLoty
2021
3’07”
Podniszczona fotografia nieznanej mi rodziny staje się martwym podłożem dla ograniczonego kadru powietrznej rzeczywistości. Wznoszenie się brzmi jak obietnica wolności, na końcu której Ikarowe spadanie wpisane jest w krajobraz. Bezwzględna grawitacja wymazuje plany i wspomnienia, ich miejsce wypełniając ciemnością Bernhardta i pieśniami Dantego. 

Przemysław Kaczmarek
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Delicium
2021
5’13”

Maja Korczyńska
II Rok, studia licencjackie

Orbis caudices
2021
2’26”

Martyna Nitkowska
I Rok, studia magisterskie

Evidence
2021
2’37”

Julia Laszczka
II Rok, studia licencjackie

One Shot
2021
3’09”

Franciszek Szyman
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Autoportret
2021
2’14”

Julia Ślusarczyk
II Rok, studia licencjackie

The anthill
2021
2’38”

Ewa Pajewska-Wawrzyniak
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

If I want
2021
1’51”

Dominik Augustyniak
II Rok, studia licencjackie

sen o wygranej
2021
1’57”

Maja Kaczmarzyk
II Rok, studia licencjackie

Water
2021
3’14”

Mariusz Urbański
I Rok, studia magisterskie niestacjonarne

(nie)znane
2’43”