XII Pracownia Malarstwa

kierownik prof. dr hab. Janusz Marciniak

Program XII Pracowni Malarstwa opiera się na założeniu, że najważniejszym celem dydaktyki artystycznej jest zainicjowanie indywidualnego podejścia do sztuki i samodzielności w problematyzowaniu przedmiotu poznania artystycznego. Malarstwo to przeżywanie, myślenie i wyrażanie się obrazem. Wymaga zaangażowania, inwencji i wyobraźni, ale również odpowiedzialności i krytycyzmu. /…/ Podstawą warsztatu malarskiego są kompetencje rysunkowe, wrażliwość kolorystyczna, umiejętność sformułowania koncepcji plastycznej i znajomość stosowanych technik malarskich. Warsztat to także otwarcie na nowe technologie wizualne, troska o ikonograficzną warstwę obrazu, wiedza o sztuce dawnej i najnowszej, świadomość konieczności redefiniowania pojęcia obrazu i pogłębiania poczucia formy w relacji do świata, w którym żyjemy.

prof. Janusz Marciniak

LINK DO PEŁNEJ PREZENTACJI XII PRACOWNI MALARSTWA 

https://drive.google.com/file/d/1IkK5N2oikipREajNgDcUTFD3Zz6lHCfJ/view?usp=sharing