Pracownia Projektowania Komunikatu Wizualnego

dr Marcin Markowski

Pracownia Pracownia Projektowania Komunikatu Wizualnego podejmuje zagadnienia związane z szerokorozumianym komunikatem wizualnym.

Tematy realizowane są za pośrednictwem różnego rodzaju form graficznej wypowiedzi – Plakat, ilustracja, oprawa graficzna wydarzeń, proste formy wydawnicze czy w końcu identyfikacja wizualna.