I Pracownia Bioniki

dr hab. Izabela Idzikowska-Bzdręga, prof. UAP

mgr Joanna Sichel

Koncepcja programowa nauczania studentów Architektury i Wzornictwa na studiach pierwszego stopnia oparta jest na wprowadzaniu podstawowych metod projektowych, polegających na naprzemiennym ciągu analityczno – syntetycznym, w którym punktem wyjścia jest natura a efektem obiekt czyli nośnik funkcji.

Podejmując pracę ze studentami, w pierwszej kolejności określony zostaje obszar poszukiwań i inspiracji, na tyle pojemny, aby każdy student w zależności od swoich preferencji i możliwości mógł wybrać coś dla siebie.

Program pracowni bazuje na wnikliwej obserwacji natury oraz zrozumieniu zjawisk w  niej zachodzących w celu zastosowania ich w szeroko rozumianym projektowaniu.

Efektem cyklu dydaktycznego jest umiejętność przeprowadzania przez studenta analiz, tworzenia i realizowania własnych koncepcji projektowych oraz dysponowania umiejętnościami potrzebnymi do ich realizacji w podstawowym zakresie.