II Pracownia Bioniki

prof. dr hab. Wojciech Hora

mgr. inż. arch. Filip Żuchowski

Celem kształcenia w Pracowni jest wykształcenie u studenta indywidualnej metody – procedury projektowo analitycznej jako procesu świadomej kreacji tożsamej dla designu oraz innych rodzajów aktywności projektowej. Procesu określonego przez cechy indywidualne studenta, takie jak: wrażliwość, jego pułap intelektualny oraz rozwinięte zdolności rozumienia zagadnień konstrukcyjnych.

Zakładamy, że po przebyciu kursu w naszej pracowni studenci będą zaopatrzeni w wiedzę, która uczyni ich osobowością kreatywną, zdolną do budowania nowej rzeczywistości, rozumienia jej istoty i wyposaży w narzędzia pozwalające poruszać się pośród różnych mediów, środków wyrazu i technologii. Architektura – jak można ją definiować – jest sztuką organizowania przestrzeni oraz nadawaniu jej funkcji za pomocą środków konstrukcyjnych, myśli i materiału. Na powyższe czynniki nakłada się również warstwa historyczna, kulturowa i ekonomiczna. Poznanie powyższych założeń przedstawionej definicji i ich zrozumienie poprzez ćwiczenie analityczno-projektowe ma uruchomić u studentów zespół umiejętności, niezbędnych do rozumienia otaczającej przestrzeni materialnej.