MODUŁY

PROJEKTOWANIE – MODUŁY 

2019/2020

Podstawą kształcenia kierunkowego na drugim i trzecim roku studiów pierwszego stopnia są cztery Moduły, realizowane rotacyjnie w cyklach 10-cio tygodniowych (trzy na drugim roku i jeden na trzecim roku).

W ramach przeprowadzanych założeń projektowych studenci mają do zrealizowania określone zadania dydaktyczne. Poszczególne Pracownie Katedry Designu zostały przypisane do konkretnych Modułów. Po zaliczeniu (w dowolnej kolejności) czterech Modułów, student wybiera 1 z 7 pracowni Katedry Designu  https://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-architektury-i-wzornictwa/katedra-designu/, w której będzie realizował licencjacką pracę dyplomową.

PROJEKTOWANIE OBIEKTU

PROJEKTOWANIE STRUKTURY

PROJEKTOWANIE SYSTEMU

PROJEKTOWANIE SPOŁECZNE