PROJEKTOWANIE SPOŁECZNE

Pracownia Designu Interdyscyplinarnego
dr hab. Michał Filipiak, prof. UAP
mgr Paulina Buczyńska, asyst.

UL DLA MIEJSKIEGO APIARIUM  

Celem projektu było stworzenie nowoczesnego, ekologicznego ula dla Miejskiego Apiarium, uwzględniającego optymalne wymagania życiowe pszczół funkcjonujących w warunkach miejskich wraz z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy opiekujących się nimi ludziom. Współpraca merytoryczna z pasieką Miody Suszka.

WIDZIALNY / NIEWIDZIALNY

Projekt Widzialny / Niewidzialny rozpatrywany jest wielopłaszczyznowo, zarówno w kontekście miejsca, preferencji samego użytkownika, jak i jego egzystencji w przestrzeni społecznej. Angażuje studentów do uczestnictwa, w wymiarze kulturowym i społecznym, w problematykę kryzysu bezdomności. Projekt oparty był na współpracy studentów z Fundacją Na Marginesie.

PANDEMIA. BLISKOŚĆ ROZWIĄZAŃ W DYSTANSIE SPOŁECZNYM

Dystans społeczny jest taktyką zdrowia publicznego, która pomaga społecznościom spowolnić przenoszenie i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Przestrzenie prywatne, publiczne, infrastruktura miejska, transport, wpływają na zachowania użytkowników i stosowane środki ochrony zarówno osobistej, jak i zbiorowej. Wpływ na kształt tych zachowań poprzez design może mieć kluczowe znaczenie w zmniejszaniu skutków działania zagrożeń pandemicznych.