PROJEKTOWANIE STRUKTURY

I Pracownia Projektowania Produktu
dr Magdalena Grenda, ad.

Pracownia Produktu i Struktur Użytkowych
dr hab. Łukasz Stawarski, prof. UAP

ZIMNE/GORĄCE

Na podstawie zadanego tematu studenci II roku wykonali analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozwinęli koncepcję projektową. Celem pracy było zaprojektowanie struktury ściśle związanej z ciałem człowieka, która zapewni mu komfort cieplny w niskiej lub wysokiej temperaturze. Studenci III roku po analizie powyższego tematu i stworzeniu koncepcji projektowej, zrealizowali całościowy projekt, który wykonali w prototypie.

STRUKTURA DO PRZECHOWYWANIA

Studenci II roku wykonali analizę problematyki związanej z projektowaniem samonośnych, mobilnych struktur, przeznaczonych do przestrzeni publicznych – do obsługi sytuacji tymczasowych, jak eventy artystyczne, konferencje, koncerty – przestrzeni, które nie posiadają tradycyjnej szatni. A następnie na jej podstawie stworzyli koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem było uwzględnienie różnorodnych kontekstów.

PROJEKTOWANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

W ostatnim cyklu studenci II roku wykonali analizę problematyki dotyczącej wskazanego hasła, którą następnie rozwinęli w konkretny projekt struktur, które umożliwiają ochronę przed ekspozycją człowieka na szkodliwe działania zewnętrzne, zwracając uwagę na różne czynności, które wykonujemy lub sytuacje zagrożenia, którym możemy przeciwdziałać jako projektanci.