Pracowni Projektowania Przestrzeni Użytkowych

dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP

Zakres tematów podejmowanych w pracowni zawiera projektowanie różnego typu wnętrz i jest poszerzone o projektowanie przestrzeni wystawienniczych, służącym eksponowaniu dzieł sztuki i towarów ale także zjawisk bądź idei. 

W roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym temat był ograniczony do projektu stoiska targowego. W semestrze letnim była możliwość samodzielnego wyboru tematu. Projektowane było wnęrze Coctail Baru, restauracji, jednorodzinnego domu mieszkalnego oraz biura typu coworking.