Pracownia Ceramiki w Architekturze

prof. zw. Ewa Twarowska – Sioda, prof. UAP

dr Piotr Mastalerz ad.

Pracownia to miejsce do odkrywania sensu i wartości indywidualnego tworzenia pobudzania do kreatywnego myślenia . Celem pracowni jest przygotowanie studenta do projektowania ceramiki dla architektury. Spotkania w pracowni to nie tylko korekty i realizacja, ale również prezentacja artystów pracujących w ceramice i poznanie technologii (sposoby budowy formy, rozwiązań i przełamywania utartych konwencji.)

Tematy są prowokacją do działań we wnętrzu ( hotele, kościoły, domy, markety itp. ) i w przestrzeniach otwartych ( mieście, ogrodach, parkach, placach). Poprzez budowanie obiektów w wybranej skali o różnych kolorach i z różnych rodzajów mas ceramicznych możemy realizować swoje koncepcje. Ceramika to dziedzina niezwykle pojemna w materiały – od masy szamotowej poprzez kamionkę do porcelitu i delikatnej porcelany. Działania w tej materii sprawiają, że może się stać domem z cegły, posadzką, detalem architektonicznym, rzeźbą formą użytkową i jeszcze tym, co Państwo sami odkryją.

Prowokacją do wprowadzenia ceramiki może być przestrzeń już istniejąca lub zaprojektowana. Najbardziej pasjonujące jest szukanie realizacji między elementami ceramicznymi a konkretną przestrzenią. Czasami jedna forma może zawładnąć całą przestrzenią, czasami może ją wyciszyć lub nadać nowe wartości.