Pracownia Detalu w Architekturze

dr Miron Regulski ad.

Pracownia Detalu w Architekturze prowadzi program przygotowujący przyszłych architektów do samodzielnego wykonywania opracowań szczegółowych w zakresie detalowania obiektów architektonicznych. Zajęcia prowadzone są pod kątem doskonalenia umiejętności praktycznego  wykorzystania wiedzy pozyskanej w toku studiów oraz uzupełnienie jej o zagadnienia techniczne i kompozycyjne związane z kształtowaniem współczesnego detalu architektonicznego. Nauczanie odbywa się z uwzględnieniem szeroko pojętego kontekstu projektowania.

Aktywność Pracowni obejmuje również zajęcia z rysunku projektowego na kierunkach Wzornictwa, Projektowania Mebla oraz Designu Krajobrazu. Celem tego przedmiotu jest doskonalenie umiejętności warsztatowych studentów w zakresie posługiwania się rysunkiem technicznym maszynowym oraz budowlanym.