Pracownia Projektowania Architektonicznego II

dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP

mgr inż. arch. Piotr Kamiński, asyst.

Zajęcia w pracowni są ogniwem kształcenia, które poszerza wiedzę na temat uwarunkowań  procesu tworzenia architektury osadzonej w szeroko rozumianym pejzażu kulturowym. Dziedzictwo, formalne i psychologiczne, techniczne i prawne uwarunkowania włączone są w proces analizy, syntezy wniosków i stawiania tez. Jego efektem ma być indywidualna kreacja studenta, nie ograniczona ale uwarunkowana, wielowarstwowa, wyzwolona z zawidzeń, własna. Proces kształcenia skupia się na nauce projektowania obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym ukierunkowaniem na obiekty o funkcjach rekreacyjno-sportowych, osadzone w przestrzeniach publicznych, często w terenach otwartych, w relacji z zielenią publiczną.

Zajęcia mają formułę wykładów, prezentacji i autopsji lokalizacji przechodząc w konsekwencji w ćwiczenia i indywidualne konsultacje, prowadzące do autorskiej koncepcji rozwiązania zadania projektowego i prezentacji przez studenta kreatywnych rozwiązań.

W Pracowni Projektowania Architektonicznego II prowadzone są następujące zajęcia:

1.Projektowanie obiektów rekreacyjnych
– zajęcia trwają jeden semestr – szósty- na trzecim roku studiów I stopnia;

2. Projektowanie obiektów użyteczności publicznej
– zajęcia trwają jeden semestr – siódmy- na czwartym roku studiów I stopnia;

3. Projektowania urbanistyczne
– zajęcia trwają jeden semestr – siódmy- na czwartym roku studiów I stopnia.

4. Projektowanie architektoniczne
– zajęcia trwają dwa semestry– pierwszy i drugi na pierwszym  roku studiów II stopnia

5. Projektowanie urbanistyczne
– zajęcia trwają dwa semestry– pierwszy i drugi na pierwszym  roku studiów II stopnia

6. Projektowanie zintegrowane
– zajęcia trwają jeden semestr – trzeci na drugim roku studiów II stopnia.

Na obydwu stopniach prowadzone są seminaria i dyplomy.